Logo Tasarım Yarışması Başvuru Şartnamesi

KONU VE AMAÇ

Karabük İlim Kültür Derneğinin kurumsal yapısında kullanılması amacıyla; Karabük ili özelinde, 8 milyar insan için iç huzura ulaşmış, sağlıklı düşünen ve dostça yaşayan iyi insanların hakim olduğu ideal toplumun oluşmasında etkin, saygın, öncü ve uluslararası bir STK olmayı hedefleyen derneğimizin; İnsanın yaratılış gayesine uygun değerleri paylaşan kişi ve kuruluşlarla birlikte, bireylerin iç huzura ulaşmasına, toplumun dostça yaşamasına ve sosyal gelişimine katkı sağlama hedefini temsil edecek özgün bir logo tasarımı yapmaktır.

“Logo Tasarım Yarışması”na ilişkin hususlar aşağıda sunulmaktadır..

YARIŞMA KOŞULLARI

 1. Yarışma tüm katılımcılara açıktır.
 2. Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması, ayrıca diğer kurum ve kuruluş amblem-logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir.
 3. Katılımcılar, Karabük İlim Kültür Derneği Logo Tasarım Yarışmasına katılımlarından dolayı derneğimize herhangi bir ücret ödemeyecek ve derneğimizden de talep etmeyeceklerdir. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) adet tasarımla katılabilir. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları katılamazlar.
 4. Eser ya da eserler (en fazla üç farklı tasarım) en geç 8 Cemaziyelahir 1441 (2 Şubat 2020) Pazar günü Türkiye saati ile saat 18.13’e kadar gönderilmelidir.
 5. Yarışmada birinci olarak seçilecek eser sahibine 2.000 TL; ikinci olan eser sahibine 1.000 TL ve üçüncü olan eser sahibine de 500 TL’lik ödül verilecektir. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.ilkder.org adresinden yapılacaktır. Yarışma sonuçları, Karabük İlim Kültür Derneği tarafından belirlenecek tarihlerde derneğimizin resmi internet sitesi (www.ilkder.org) üzerinden açıklanacaktır. Karabük İlim Kültür Derneği, logo tasarım yarışması takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TEKNİK ŞARTNAME

 1. Eserler 300 dpi, RGB formatında olmalıdır. Eserin bilgisayar ortamındaki çalışma dosyası vektörel olmalıdır ve çalışma dosyası olarak Corel Draw, Illustrator v.b. programlar kullanılmalıdır. Çalışmaların aslı ve JPEG ve PDF formatlı hali birlikte sunulmalıdır.
 2. Eserle birlikte eseri anlatan 400 kelimeyi geçmeyecek Microsoft Word ortamında hazırlanan açıklama raporu da gönderilecektir.
 3. Tasarımın orijinal dosyası, jpeg ve pdf hali ve açıklama raporu sıkıştırılmış tek bir dosya olarak adsoyad.zip şeklinde bir bulut hesabına (google drive, yandex disk, onedrive vs.) yüklenmeli ve indirme bağlantıları başvuru sayfasındaki form üzerinden gönderilmelidir.
 4. Eserlerde “Karabük İlim Kültür Derneği” isminin kısaltmasının kullanımı durumunda kısaltma “İlkder”, “ilkder” veya “İLKDER şeklinde kullanılmalıdır.
 5. Her katılımcı en fazla 3 adet tasarımla yarışmaya katılabilir. Birden fazla tasarımla yarışmaya katılacak olan katılımcılar eserlerini isimlerinin yanına 1, 2, 3 gibi rakamlar ekleyerek adlandırmalıdır.
 6. Karabük İlim Kültür Derneği ödül alan logo tasarımlarının derneğin web sitesi, sosyal medya hesapları, antetli kağıt, evraklar ve kartvizit vb. gibi kullanım alanları için, eser sahibinden uygulama talep edebilir. Logonun bu gibi alanlarda kullanımı için katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep etmeyecektir.
 7. Şartname hükümlerine uymayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

ÖZGÜNLÜK, TELİF HAKLARI VE TAAHHÜTNAME

 1. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış veya tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
 2. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve bu son durumda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde gerekli başvurularda bulunulacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
 3. Karabük İlim Kültür Derneği, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 4. Karabük İlim Kültür Derneği, seçeceği üç tasarımın kullanım hakkına sahip olacaktır. Seçici kurul, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde seçilen üç eserin sahiplerinden logo üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.
 5. Katılımcı, seçilerek Karabük İlim Kültür Derneği tarafından kullanılması kararlaştırılan eseri üzerinde sahibi olmaktan kaynaklanan tüm maddi ve manevi haklarını Karabük İlim Kültür Derneğine devrettiğini, Karabük İlim Kültür Derneğine süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Karabük İlim Kültür Derneği’ne tam lisans/yetki verdiğini herhangi bir şarta bağlı olmaksızın kabul eder.
 6. Yarışma sonucunda birinci olarak seçilen eser; Karabük İlim Kültür Derneğini temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, branda, pankart, matbu evraklar vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda katılımcı, herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
 7. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
 8. Karabük İlim Kültür Derneği yarışmanın herhangi bir aşamasında yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
 9. Yarışmaya başvuran bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

DEĞERLENDİRME VE SEÇME

 1. Teknik Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Süresi içerisinde derneğimize gelen tasarımlar, Dernek Yönetim kurulu tarafından oluşturulan Seçici Kurulca ön eleme işlemine tabii tutulacak ve derneğimizi en iyi derece ifade eden, yaratıcılık, özgünlük, farklılık, uygulamadaki başarı ve yarışma amaçlarına uygunluk gibi kriterleri dikkate alarak değerlendirilecektir. Böylece, ilk üç sıraya girmeye hak kazanan logo tasarımları belirlenecektir.
 3. Seçici Kurul gelen eserleri yeterli bulmayıp yarışmayı yenileme ve iptal etme hakkına sahiptir.
 4. Seçici Kurul tarafından seçilen ilk üç tasarım, Karabük İlim Kültür Derneği tarafından görüşülerek derneğimizi temsil edecek en iyi tasarım belirlenecektir. Karabük İlim Kültür Derneği, bu üç eserden herhangi birini seçmeme hakkına da sahiptir.